Společnost

firma

    Společnost ELING CZ s.r.o. vznikla 29. října 2007 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. Společnost byla založena dvěma společníky s dlouholetou praxí a znalostí problematiky v daném oboru.

    Společnost se zabývá projekční a inženýrskou činností v oblasti elektrických sítí a zařízení vysokého a nízkého napětí, rozvodů veřejného osvětlení a elektroinstalačních rozvodů v bytové a průmyslové výstavbě. Dále se zabývá majetkoprávními vztahy a jednáním s orgány státní správy. Všechny tyto činnosti jsou prováděny pod dozorem autorizovaných osob společnosti. Nabízíme i poradenství v oblasti energetiky (zřízení nového odběrného místa, výběr elektroměrového rozvaděče, atd.). Dále nabízíme zprostředkování realizace výše uvedených činností.

    Naše společnost se stále rozvíjí. V dnešní době pracuje ve společnosti patnáct projektantů a administrativní pracovnice. Společnost má deset autorizovaných osob v oboru Technologická zařízení staveb. Jsme silný rámcový partner společnosti E.ON. S ohledem na počet projektantů je společnost schopná pokrýt zakázky od menších až po velké členité zakázky v rámci daných termínů a rámcových smluv partnerů.

Identifikační údaje:

 

Název ELING CZ s.r.o.
Sídlo a provozovna: Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 56663
IČO: 277 52 810
DIČ: CZ 277 52 810
Jednatelé: Michal Grimm, Ing. Zdeněk Vitula
Telefon: viz. záložka kontakt