nepodporované zobrazení, otočte prosím na "portret"
Fixed Image Next Image

Projekční a inženýrská společnost
v elektroenergetice

Stavba: VN701+Optika, Hroz. Lho. - Velká n. Veličkou, realizace: 2023, IN: 21 mil. Kč

O nás

Společnost ELING CZ s.r.o. vznikla 29. října 2007 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. Byla založena dvěma společníky s dlouholetou praxí a znalostí problematiky v daném oboru.

V dnešní době u nás pracují projektanti s mnohaletou praxí a zkušeností v daném oboru. Máme devět autorizovaných osob v oboru Technologická zařízení staveb, které se podílejí na vedení jednotlivých zakázek v projekčních týmech. Dále má dvě administrativní pracovnice, které se starají spolu s vedením o chod společnosti. Od roku 2008 jsme silným rámcovým partnerem společnosti EG.D (dříve EON). S ohledem na počet projektantů jsme schopni pokrýt zakázky od menších až po velké členité zakázky v rámci daných termínů a rámcových smluv partnerů.

Naši projektanti jsou pravidelně proškolováni a pracují v souladu s platnými ČSN, PNE a standardy našeho rámcového partnera.

Projekční a inženýrská činnost

Zabýváme se projekční činností v oblasti elektroenergetických sítí a zařízení vysokého a nízkého napětí převážně pro provozovatele distribuční sítě, společnost EG.D. Projektujeme kabelové a venkovní rozvody nízkého a vysokého napětí, distribuční spínací stanice a trafostanice 22/0,4 kV. Toto je naše nosná činnost.

Pro soukromý sektor, developery a obce zajišťujeme projekční práce na rozvodech veřejného osvětlení, přípojky a rozvody vysokého a nízkého napětí, hlavní domovní vedení a odběratelské trafostanice 22/0,4 kV.

Pro všechny tyto činnosti zajišťujeme inženýrskou činnost spočívající v kompletním projednání stavby v dotčených orgánech státní správy, s ostatními dotčenými institucemi, správci inženýrských sítí a projednání s dotčenými majiteli nemovitostí a pozemků. Dále zajišťujeme jednání na stavebních úřadech pro vydání územních souhlasů, územních rozhodnutí, ohlášení staveb atd. S vlastníky dotčených parcel projednáváme a uzavíráme Smlouvy o smlouvách budoucích.

Vyhotovujeme projektové dokumentace ve stupni studie, technického návrhu, pro umístění stavby (uzemní souhlas/územní rozhodnutí), ohlášení stavby pro demontáže atd.

Projekční stavby v elektroenergetice jsme schopni dodat kompletní vč. jiných potřebných profesí, jako je např. stavební část, požárně bezpečnostní řešení, statika, speciální průzkumy atd.

Pro naši práci využíváme licencované softwary, MS Office, MicroStation, AutoCAD, MGEO a SPIDER-EN pro výpočet mechaniky venkovního vedení.

Geodetická činnost

Pro vstupní podklady našich činností využíváme vlastní geodetické pracovníky, kteří nám provádějí aktualizace polohopisných a katastrálních map.

Dále zajišťujeme:

  • Geometrické plány všeho druhu a věcná břemena
  • Polohopisné a výškopisné zaměření pro projekty
  • Vytyčovací práce
    (např. umístění stavby na pozemek, položení inženýrských sítí, hranice parcely)
  • Zaměřování inženýrských sítí

Tím, že máme vlastní geodety, se naše projekční práce stává velice efektivní ve smyslu rychlé koordinace v rámci přípravy podkladů pro projekt a při případných změnách v polohopisu a katastru v průběhu projednání.

Kontakty

ELING CZ s.r.o.
Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno – Líšeň
e-mail: elingcz@elingcz.cz
IČ: 27752810, DIČ: CZ27752810
Datová schránka: 8gr3rzy

Souřadnice GPS: 49.2113597N, 16.6959414E.

Ukázat na mapě

Michal Grimm Jednatel
Autorizovaný technik
Chod a vedení spol.
+420 603 456 612
grimm@elingcz.cz
Ing. Zdeněk Vitula Prokurista
Autorizovaný inženýr
Odborné tech. vedení
+420 603 410 004
vitula@elingcz.cz
Klára Grimmová Prokurista
Hlavní administrativa
a fakturace
+420 777 616 093
grimmova@elingcz.cz
Monika Jachymiáková Administrativa a předprojektová příprava +420 776 471 016
jachymiakova@elingcz.cz

Projekce – interní

Jan Šícha Vedoucí projektant
Autorizovaný technik
+420 773 610 401
sicha@elingcz.cz
Jan Trávníček Samostatný projektant +420 608 613 933
travnicek@elingcz.cz
Dominik Horák Samostatný projektant +420 606 475 822
horak@elingcz.cz
Radim Kroupa Samostatný projektant +420 725 825 425
kroupa@elingcz.cz
Vojtěch Jachymiák Vedoucí projektant
Autorizovaný technik
+420 776 708 086
jachymiak@elingcz.cz
Bc. Richard Bimka Samostatný projektant
Autorizovaný inženýr
+420 728 349 812
bimka@elingcz.cz
Emil Smutný Samostatný projektant
Autorizovaný inženýr
+420 723 028 527
smutny@elingcz.cz
Ing. Pavel Červinka Vedoucí projektant
Autorizovaný technik
+420 777 911 026
cervinka@elingcz.cz
Karel Pára Samostatný projektant +420 775 056 630
para@elingcz.cz

Projekce - subdodavatelé

Ing. Kamil Pospíšil Samostatný projektant
Autorizovaný inženýr
+420 774 712 980
projekce1@elingcz.cz
Ondřej Mazal Samostatný projektant +420 728 021 541
mazal@elingcz.cz
Ing. Jiří Šindelář Samostatný projektant +420 724 167 234
sindelar@elingcz.cz
Pavel Tóth
Projekce Tóth, s.r.o.
Samostatný projektant
Autorizovaný technik
+420 774 485 943
projekce.toth@gmail.com
Kamil Kněžíček
ELING Plus s.r.o.
Samostatný projektant +420 721 521 345
knezicek@elingplus.cz
knezicek@elingcz.cz
Jiří Dokoupil
ELING Plus s.r.o.
Inženýring +420 739 448 101
dokoupil@elingplus.cz
dokoupil@elingcz.cz
Klára Bednářová
FORPLAN s.r.o.
Inženýring +420 777 167 709
bednarova@forplan.cz

Geodeti

Ing. Darek Bystřický Geodet
Autorizovaný inženýr
+420 603 244 429
bystricky@elingcz.cz
Ing. Olga Machotková Geodet
Autorizovaný inženýr
+420 732 200 853
machotkova@elingcz.cz