Reference

firma

Firma ELING CZ s.r.o. spolupracuje:

Projektování:

· kabelového zemního vedení VN a NN

· venkovního vedení VN a NN

· rekonstrukcí stávajících trafostanic 22/0,4 kV

· výstavby nových zděných a kioskových trafostanic 22/0,4 kV

· výstavby sloupových trafostanic 22/0,4 kV

Inženýrská činnost:

· zajištění závazných souhlasů ke stavbě

· zajištění smluv o smlouvách budoucích na dotčené pozemky

Projektování:

· rekonstrukce kabelových vedení a zařízení VO

Projektování:

· kabelového zemního vedení VN a NN

· venkovního vedení VN a NN

· výstavby nových zděných a kioskových trafostanic 22/0,4 kV

· výstavby sloupových trafostanic 22/0,4 kV

· venkovního a veřejného osvětlení

Inženýrská činnost:

· zajištění závazných souhlasů ke stavbě

· zajištění smluv o smlouvách budoucích na dotčené pozemky

Projektování:

· kabelového zemního vedení VN a NN

· venkovního vedení VN a NN

· výstavby nových zděných a kioskových trafostanic 22/0,4 kV

· výstavby sloupových trafostanic 22/0,4 kV

· elektroinstalací vrodinných nebo bytových domech

· elektroinstalací vprůmyslových areálech

· venkovního a veřejného osvětlení

Inženýrská činnost:

· zajištění závazných souhlasů ke stavbě

· zajištění smluv o smlouvách budoucích na dotčené pozemky